Roll Outdoors - vastuullinen toimija

Vastuullisuuslupauksemme

Kestävyys ja vastuullisuus ovat keskeisiä arvoja Roll Outdoors Oy:n toiminnassa. Välitämme luonnosta ja pyrimme minimoimaan yrityksemme aiheuttamat ympäristövaikutukset. Haluamme omalta osaltamme tehdä työtä luonnon hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden säilymisen eteen. Luonto tarjoaa pohjan toiminnallemme ja ilman upeaa suomalaista luontoa ei toimintamme olisi mahdollista. Ekologisen kestävyyden lisäksi otamme toiminnassamme huomioon myös sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden

Ekologinen kestävyys

Vuokraustoiminta itsessään on kestävä kulutuksen muoto ja pyörien vuokraus kannustaa ihmisiä liikkumaan lihasvoimin. Toimipaikkoihimme pääsee myös julkisilla kulkuvälineillä ja kannustamme sekä asiakkaitamme, että henkilökuntaamme käyttämään niitä mahdollisuuksien mukaan. Ylläpidämme yhdessä Metsähallituksen ja alueen muiden toimijoiden kanssa pyöräreittejä, jotka on suunniteltu paikallisen luonnon ja ympäristön erityispiirteet ja arvot huomioiden. Ohjeistamme asiakkaitamme kestävään luonnon ja reittien käyttöön sekä seuraamme tarkkaan mm. pyöräilyn aiheuttamaa maaston kulumista. Viestimme aktiivisesti asiakkaillemme mm. retki- ja maastopyöräetiketeistä.

Kierrätämme jätteemme ja hyödynnämme vuokraamoilla mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja mm. sisustuksessa. Kierrätämme myös varaosia ja pyrimme käyttämään kaiken loppuun asti ja hankkimaan uutta vain todelliseen tarpeeseen. Pyöriämme huolletaan aktiivisesti, jotta ne olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä. Vuokrauskäytöstä poistuvan kaluston myymme tai hyödynnämme varaosina.

Sosiaalinen kestävyys

Välineemme ja aktiviteettimme eivät katso ikää tai kuntoa vaan soveltuvat kaikille. Kannustamme asiakkaitamme yhteiseen toimintaan perheen ja ystävien kesken sekä tarjoamme myös kaikille avoimia ohjattuja aktiviteetteja. Teemme yhteistyötä muiden paikallisten vastuullisesti toimivien yrittäjien kanssa ja ohjaamme asiakkaitamme käyttämään heidän palvelujaan. Välitämme asiakkaidemme turvallisuudesta ja huomioimme asiakkaiden kokemuksen ja taitotason valitessamme kullekin sopivan pyörän ja neuvoessamme reittejä.

Työnantajana tarjoamme harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille ja näin edistämme myös alalle työllistymistä. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tarjoamaan myös kesätöitä nuorille. Työmme on sesonkipainotteista ja välillä hyvinkin hektistä, joten meistä on tärkeää huolehtia työntekijöiden jaksamisesta.

Olemme aktiivisesti mukana sekä paikallisissa, että valtakunnallisissa maastopyöräilyn kehittämishankkeissa ja teemme tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Kulttuurinen kestävyys

Kiilopäällä huomioimme toiminnassamme kansallispuiston säännöt sekä sen, että alueella harjoitetaan myös mm. poronhoitoa ja kullankaivuuta. Viestimme näistä alueen erityispiirteistä myös asiakkaillemme.

Arvostamme paikallista kulttuuria sekä toimijoita ja pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme aitojen kokemusten ja palveluiden pariin.

Taloudellinen kestävyys

Seuraamme yrityksen taloutta tarkasti ja teemme suunnitelmia pitkälle tulevaisuuteen. Kehitämme toimintaamme vastaamaan aina vain paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja räätälöimme palvelujamme asiakkaiden toiveiden mukaan. Panostamme laadukkaaseen palveluun ja hyvään asiakaskokemukseen, joka saa asiakkaat palaamaan meille uudelleen.

Meille on tärkeää, että pystymme alan sesonkiluonteisuudesta huolimatta tarjoamaan työntekijöillemme töitä ympärivuotisesti. Eriaikaiset sesongit eri puolella Suomea antavat mahdollisuuden niin kaluston kuin työntekijöiden liikkumiseen toimipisteiden välillä. Panostamme henkilökuntamme koulutukseen ja seuraamme tarkasti alan kehitystä osallistuen myös itse kehityshankkeisiin.

Pyrimme innostamaan paikallisia käyttämään oman alueen palveluita varsinkin sesongin ulkopuolella ja näin tukemaan koko toiminta-alueemme elinvoimaisuutta.

Lisätietoa vastuullisuusasioista:

Picture of Johannes Perkkiö

Johannes Perkkiö

Roll Outdoorsin toimitusjohtaja ja intohimoinen ulkoilija.
puh. 050-3807159
johannes@rolloutdoors.com