Kävimme testaamassa Kiilopää – Saariselän upeita talvireittejä parin päivän ajan Samulionen kanssa kaamoksen taitteessa. Käykääpä katsomassa miltä reiteillä näytti ja lukekaa reittivinkit ja ladatkaa gps-jäljet alta.

Hyväksy statistics, marketing evästeet.

Reittivinkit Kiilopäälle

Reitit lähtevät Suomen Latu Kiilopään vuokraamon edestä. Reitit Laanilaan asti kunnostaa Roll Outdoors Suomen Ladun, sekä muiden alueen yrittäjien tuella. Reitit on merkitty maastoon sinisillä aurauskepeillä. Risteyksiin on näiden lisäksi laitettu sinisiä reittiopasteita, sekä risteysnumerot, jotka löytyvät myös kartasta. Reittien lähtöpisteiden lisäksi Kiilopäällä palvelee hotelli, vuokraamo, ravintola ja savusauna. Kiilopään vuokraamolla voi ladata aukioloaikoina useimpia sähköpyöriä, sekä saada apua teknisiin ongelmiin. 

Lisätietoa

Suomen Latu Kiilopää hotelli: kiilopaa.fi/ 

Kiilopään fatbike-reittikartta: rolloutdoors.com/fi/kiilopaa/

Laanila – Saariselkä alueen monikäyttöreitit: saariselkanordicski.com/talvipolut/

 

Helppo Kurujen Kierros

Lähtö:  Suomen Latu Kiilopään vuokraamon edestä
Matka: 6,2 km
Vaativuusluokka: Tekninen ja fyysinen vaativuus helppo. Vauhtia lisäämällä kiinnostava reitti myös kokeneille.
Ajoaika: Rennolla retkeilymeiningillä 1,5 tuntia ja reippaalla vauhdilla 30 minuuttia
Reitin varrella: Reitti kulkee Kiilopäältä Sivakkaojan laavun kautta, jossa on puuhuolto ja kuivakäymälä.
GPS – jälki: https://trailmap.fi/?share_code=13086625010795

Helppo Kurujen kierros tekee upean kierroksen Kiilopäältä Sivakkaojan laavun kautta takaisin Kiilopäälle. Reitti on perusmuodossaan 6,2 km pitkä. Halutessaan reittiin voi lisätä alussa Jäniskurun 2,5 kilometrin lisälenkin, sekä Sivakkaojan laavulta piston Muotkalle. Tämä reitti on loistava intro talvipyöräilyyn huolletuilla talvipyöräilyreiteillä!

Reitti lähtee Suomen Latu Kiilopään vuokraamon edestä, Urho Kekkosen Kansallispuiston portilta. Aja portilta aluksi ulkoilureittiä pitkin, käänny oikealle talvipyöräilyreitille. Reitti kulkee aluksi Metsähallituksen huoltovarikon ohi. HUOM! Tällä pätkällä kulkee satunnaisesti myös huoltokelkkoja! Talvipyöräilyreitti kaartaa ennen huoltotupaa vasemmalle, nousten samalla ylämäessä olevaan risteykseen. Risteyksessä valitse oikeanpuoleinen polku. Polku mutkittelee vanhassa metsässä käyden Kirkkokurun reunalla. Kurun reunalla pysähtyessäsi, oikealla takana siintää Ahopäät tunturialue. Kurun reunalta reitti laskee lopulta alas Sivakkaojan laaksoon, jossa tulet Jäniskurulle menevän polun risteykseen. Sivakkaojan laavulle jatketaan risteyksestä suoraan. Laavu on aika tarkasti puolimatkassa reittiä.

Laavulle saavuttuasi tulet risteykseen, josta vasemmalle lähtee polku puron yli Muotkalle ja oikealle ylämäkeen Kiilopäälle.

Aja Sivakkaojan laavulta kohti Kiilopäätä noin kilometri ja ylitä Kiilopääntie. Reitti jatkuu parkkipaikkalevikkeen oikeasta nurkasta mutkitellen metsän suojassa kohti Kiilopäätä. Ennen Kiilopäätä ylität mökkitien ja ladun, sekä ohitat Rönkönlammelle menevän reitin risteyksen. Lopulta saavut Kiilopään savusaunan taakse pihatielle. Aja pihatietä noin 100 metriä ja olet perillä.

 

Lisälenkit

Jäniskuru

Jäniskurun risteyksestä on mahdollisuus tehdä 2,5 kilometrin lisälenkki kääntymällä vasemmalle kohti Jäniskurua. Jatka reittiä ylös huoltotuvan nurkalle asti ja sieltä uudestaan Kirkkokurun reunaa alas.

Muotka

Lisälenkkinä voit ajaa myös piston vanhan metsän halki Wilderness Hotel Muotkalle. Polku lähtee laavun edestä ladun yli ja siltaa pitkin puron yli nousten Kiiloselälle. Reitti kulkee Kiiloselän pohjoispuolen laitaa Kiiloselän tien yli ja päättyy Muotkan pihaan. Pistolle tulee mittaa yhteensä neljä kilometriä. Wilderness Hotel Muotkan ravintolaan voi poiketa kahville tai syömään.

Keskivaativa Tunturireitti

Lähtö: Suomen Latu Kiilopään vuokraamon edestä.
Matka:16,9 km
Vaativuusluokka: Fyysinen ja tekninen vaativuus keskivaativa – vaativa riippuen reitin kunnosta ja sääolosuhteista.
Ajoaika: Rennolla retkeilymeiningillä ja/tai pehmeällä kelillä 3-4 tuntia, reippaalla vauhdilla hyväkuntoisella reitillä 1-1,5 tuntia
Reitin varrella: Kiilopään hotelli, ravintola ja savusauna, Laanilassa Savottakahvila ja Rönkönlammella kota, jossa kuivakäymälä ja puuhuolto.
GPS – Jälki: https://trailmap.fi?share_code=15700793655928 

Keskivaativa tunturireitti kulkee Ahopäiden yli Laanilaan ja Rönkönlammen kautta takaisin Kiilopäälle. Reitti tarjoaa monipuolista ajoa, sekä pitkiä loivia nousuja ja laskuja. Tästä ei talvipyöräily parane, kun reitti on kunnossa ja sää selkeä!

Reitti lähtee Suomen Latu Kiilopään vuokraamon edestä Kiilopuron sillan yli kohti Ahopäätä. Juuri ennen poroaitaa reitti kääntyy vasemmalle ja seuraa poroaitaa ladun ylitykselle asti. Ladun ylityksessä mennään poroaidan portista läpi ja käännytään heti vasemmalle. 

Reitti kulkee jonkin matkaa poroaidan suuntaisesti, kunnes kaartaa oikealle kohti Ahopään huippua. Huipulle tulee matkaa vajaa kilometri. Pitkän mutkaisen nousun palkitsee huipulta avautuvat näkymät aina Kaunispäälle asti. Etelän suunnassa siintää Nattaset. HUOM! Puuttomalla osuudella polku katoaa tuiskusäällä nopeasti, joten varaudu polun hävitessä kääntymään takaisin. 

Huipulta pohjoiseen lähtee pitkä nautinnollinen lasku, joka lopussa mutkittelee metsämaisemassa ja käy lähellä Latvakurun pohjoisosan reunaa. Noin neljän kilometrin päästä ylitetään latu, jonka jälkeen tulet Rönkönlammen ja Laanilan/Savottakahvilan reitin risteykseen.

Käänny risteyksestä oikealle kohti Laanilaa. Risteyksestä Laanilaan on matkaa noin kaksi kilometriä. Tämä osuus noudattelee Ruijanpolkua, joka on vanha postipolku. Hieman ennen Laanilaa ylitetään tie ja latu. Loppumatka, noin 100 metriä pyöräillään latua pitkin Savottakahvilan pihaan. HUOM! Huomioikaa hiihtäjät erityisen tarkasti ladun risteysalueella, sekä lyhyellä ladun yhteiskäyttöalueella!

Savottahvilalta palataan takaisin samaa reittiä Ahopään ja Rönkönlammen reittien risteykseen. Jatka risteyksestä suoraan. Ladun ylityksen jälkeen reitti kulkee hetken ladun vieressä ja ylittää puron ladun kanssa samaa siltaa pitkin. Reitti jatkuu heti sillan jälkeen vasemmalle. Jatka merkattua reittiä pitkin Rönkönlammelle, tällä osuudella on vähän korkeuseroja. Rönkönlammella voit poiketa tauolle ladun toisella puolella olevalle kodalle. Savottakahvilalta Rönkönlammelle tulee matkaa noin neljä kilometriä.

Rönkönlammelta reitti jatkuu melko mutkikkaana kohti Kiilopäätä sisältäen paljon pieniä korkeusvaihteluita. Matkalla ylitetään moottorikelkkareitti ennen saapumista poroaidassa olevalle kelkkareitin portille. Lasku portille on mutkainen. Rönkönlammelta on poroaidalle matkaa noin neljä kilometriä. Varmista, että portti menee kiinni jälkeesi. HUOM! Noudata erityistä varovaisuutta reittien ja poroaidan risteyskohdassa! 

Portin toisella puolella reitti kääntyy vasemmalle. Ennen seuraavaa risteystä ylitetään kelkkaura ja Kiilopuro. Risteyksestä käänny vasemmalle ja päädyt noin kilometrin ajon jälkeen Kiilopään savusaunan takapihalle. Pääset takaisin vuokraamolle ajamalla pihatietä noin 100 metriä.

 

Lisälenkit

Saariselkä

Laanilasta voit jatkaa kohti Saariselkää kahta eri monikäyttöreittiä tai valaistua pyörätietä pitkin. Helpompi monikäyttöreitti kulkee Laanilasta pääladun länsipuolella, pidempi ja haastavampi reitti Piispanojan kodan kautta Saariselälle. Saariselän lisälenkille tulee reittivalinnasta riippuen matkaa 8 – 14 kilometriä.

Pieranvaara

Ahopäältä laskiessa voit kääntyä oikealle noin 600 metriä ennen Laanilan ja Rönkönlammen risteystä ja ajaa Pieranvaaran länsireunaa kohti Laanilan ja Piispanojan risteystä. Risteyksestä on mahdollisuus ajaa pisto oikealle Piispanojan kodalle. Vasemmalle kääntymällä pääset Laanilan Savottakahvilaan. Pieranvaaran lisälenkin pituus on noin kaksi kilometriä.

ahopää fatbike läskipyörä läskipyöräily

Talvipyöräilyn etiketti

Talvipyöräilyssä korostuu erityisen paljon muiden huomioon ottaminen, oikean kaluston käyttö, sekä maltti ajaa vain silloin kun reitin kunto sen sallii. Reiteillä on paljon käyttäjiä ja reitit ovat julkisella alueella. Tästä johtuen reiteillä liikkuu muitakin ulkoilijoita kun pyöräilijöitä. Reitit ovat myöskin verrattain kapeita, jolloin kuljettajien on pidettävä huolta sopivasta vauhdista ja mahdollisuudesta hidastaa, mahdollisesti pysähtyä ja ohittaa vastaantulevat pyöräilijät tai muut reittien käyttäjät hallitusti ja hyvän tavan mukaisesti. Reitit ylittävät myös mm. hiihtolatuja ja moottorikelkkauria, joiden kohdalla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta! 

Reitin kunnon arvioiminen ja tarkkailu on muiden kuskien huomioimisessa keskeinen tekijä! Yksi kuljettaja reitillä väärällä kalustolla väärään aikaan voi tuhota reitin niin huonoon kuntoon, että sillä ajaminen on kokeneillekin kuskeille erittäin haastavaa ja aloittelijoille mahdotonta. Reitti kunnostetaan paikallisten yrittäjien toimesta erittäin rajallisilla resursseilla. Toivommekin etenkin näinä poikkeuksellisina aikoina malttia ja kunnioitusta reittityötä kohtaan. Alla vinkit, jolla voit pitää huolen, että reitti pysyy kunnossa myös sinun jälkeesi.

  1. Älä aja jos uppoat! Mikäli renkaasi uppoavat reitin pinnan läpi vähänkin, reitti ei ole vielä riittävän kova ajettavaksi. Mikäli reittiä ajetaan pehmeänä muodostuu reitin keskelle hyvin nopeasti ura, jossa on erittäin vaikeaa ajaa ja se syvenee hyvin nopeasti muiden kuskien kaatuillessa ja liukastellessa urassa.
  2. Vältä lukkojarrutuksia etenkin jyrkissä kohdissa. Lukkojarrutukset tekevät etenkin jyrkkiin kohtiin jopa vaarallisia uria.
  3. Aja riittävän matalilla rengaspaineilla. Mikäli tuntuu, että reitti upottaa vähänkin, löysää paineita. Renkaat voivat pehmeimmillä keleillä olla todella löysät (0,2 – 0,5bar). Sopivan löysät renkaat tekevät ajamisesta niin kevyttä kun se on mahdollista pitäen pyörän reitin pinnalla eikä energiaa kulu reitin pinnan rikkomiseen. Mikäli reitti ei renkaiden löysäämisestä huolimatta kanna, käänny takaisin ja anna reitin kovettua. Alle 3,8 tuuman renkaat eivät sovi lähes koskaan huolletuille talvireiteille, sillä vaikka ajaminen onnistuisikin, niin reitti pääsääntöisesti urautuu ajon seurauksena pahasti tehden seuraaville ajamisesta hankalaa tai mahdotonta.
  4. Taluta reitin reunassa. Jos joudut taluttamaan syystä tai toisesta reitillä, työnnä pyörää reitin keskellä ja kävele itse reunalla. näin et tee mahdollisesti vaarallisia kuoppia keskelle reittiä.
  5. Anna reitin kovettua lanauksen jälkeen. Läskipyöräreitti on hyvin harvoin ajettavissa heti lanauksen jälkeen vaan vaatii vähintään yön yli aikaa kovettua.

Alla lyhyt etikettivideo (englanniksi) Rovaniemeltä.

 

Hyväksy statistics, marketing evästeet.