Läskipyöräkalusto käyttöösi kiinteällä hinnalla

Kausikortin palveluehdot

Käyttö ja voimassaoloaika

TALVI-kausikortti oikeuttaa varaamaan ja käyttämään Roll Outdoors Rovaniemen tarjolla olevaa koko pyöräkalustoa jokaisena viikonpäivänä.

ARKI-kausikortin käyttö rajoittuu arkipäiviin, mutta samalla koko pyöräkalustolla talvikausikortin kanssa.

Molempien kausikorttien käyttökausi alkaa kortin ostamishetkestä ja päättyy 15.4.2021.

Kortti oikeuttaa kuuteen tuntiin varauksia kerralla, ajoaika viikossa korkeintaan 12 tuntia. Pyörävaraukset voivat alkaa aikaisintaan klo 6.00 ja viimeinen aloitusaika 21.00.

Kausikortit ovat henkilökohtaisia. Kausikorttilaiset voivat kuitenkin ottaa lenkille mukaan kaksi ystävää kausarin oikeuttamalla aleprosentilla mikäli vuokrapyöriä on tarjolla. HUOM. vuokrapyörät noudettava aukioloaikojen puitteissa ja varataan sähköpostilla.

Pyörien varaukset

Kausikortilla pyörien varaus suoritetaan omatoimisesti internetissä palvelun tuottajan tilauksen yhteydessä toimittamassa osoitteessa.

Pyörät säilytetään Roll Outdoorsin tiloissa osoitteessa Valtakatu 21. Varaukset alkavat ja päättyvät Roll Outdoorsin tiloihin.

Yleistä

Asiakas on vastuussa pyörästä pyörän käytön aikana ja velvollinen välittömästi ilmoittamaan Roll Outdoorsille mahdollisista vioista/puutteista. Asiakas on velvollinen korvaamaan itse aiheuttamansa viat, esimerkiksi kaatumisen seurauksena polkupyörään.

Kausikorttiin ei kuulu yön yli- sekä usean päivän vuokrat. Pisin yhtäjaksoinen vuokraus kausikortilla on 6 tuntia. Kausarilaisilla on kuitenkin huippuedut myös pidempiin vuokriin!

Kausikortteja on myynnissä rajattu määrä per pyöräkoko, jotta pyörien varausaste pysyy järkevänä. Pyöräkaluston kokoa säädetään tarvittaessa myytyjen korttien määrän mukaan pyöräkoottain. Näin ollen joka koossa ei välttämättä ole tarjolla täysin samaa pyöräkalustoa.

Roll Outdoorsilla on oikeus vuokrata pyöräkaluston vapaina olevia vuoroja muillekin kuin kausikorttiasiakkaille. Roll Outdoors pidättää oikeuden muuttaa tarjolla olevia pyöriä toisiin vastaaviin malleihin.

Väärinkäytökset

Pyörien luvattomasta käytöstä tai pyörätallin avaimen luovuttamisesta toiselle henkilölle seuraa kausikortin mitätöiminen. Tallin avaimessa on kulunvalvonta sekä tallissa kameravalvonta.
Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa tallin avaimesta ja velvollinen ilmoittamaan välittömästi palvelun tuottajalle hukkumisesta/väärinkäytöksistä. Asiakas on velvollinen palauttamaan tallin avaimen Roll Outdoorsille kauden päätyttyä. Hukkuneesta avaimesta veloitetaan 15€.

Pyörillä on oikeus ajaa vain varausjärjestelmän kautta varattuina aikoina. Selvittämättömästä varauksetta ajamisesta seuraa määräaikainen käyttökielto ja toisella kerralla kausikortin mitätöiminen.

Ethän tee turhia varauksia! Toistuvista käyttämättä jätetyistä varauksista seuraa määräaikainen käyttökielto.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan pyörän rikkoutumisesta heti vian sattuessa. Mikäli vian jättää ilmoittamatta, Roll Outdoors pidättää oikeuden asettaa kausikortti käyttökieltoon ja laskuttaa tarvittavat korjaukset pyörään, mikäli vika on itse aiheutettu eikä normaalin kulumisen seurausta.

Toistuvista sääntörikkomuksista Roll Outdoorsilla on oikeus asettaa kausikortti määräaikaiseen käyttökieltoon tai mitätöidä kausikortti ilman asiakkaan rahojen palautusta.

Vika- ja virhetilanteet

Mikäli huomaat tehneesi käyttövirheen, tai havaitset ongelman esimerkiksi pyörän kunnossa, ota ensi tilassa yhteys Roll Outdoorsin henkilökuntaan.

Mahdollisissa särkymistapauksissa asiakas vastaa pyörän palauttamisesta noutopisteeseen ja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi palvelun tuottajalle aiheutuneesta vahingosta. Roll Outdoors ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia pyörän rikkoutumisesta aiheutuneita kuluja.

Kiireettömät ilmoitukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen rovaniemi@rolloutdoors.com.
Kiireelliset asiat puhelimella +358 400 380063 (aukioloaikoina)