Reittisuunnittelu

Reittisuunnittelu

Suunnitteluprosessi alkaa karttavaiheella. Karttavaiheessa käydään läpi toimeksiantajan talvireiteille määrittämät alueet. Alueiden määrittely voi sisältyä myös suunnittelutyöhön. Suunnittelukarttaan tehdään alustavat reittilinjaukset, joiden avulla maastotyö voidaan aloittaa vuodenajasta riippumatta maastopohjan tutkimisella, tuiskuherkkyyden arvioimisella ja tarvittavien rakenteiden suunnittelulla. 

Suunnittelun aikana tarvittavat kontaktit lupa-asioissa hoidetaan yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Reittisuunnittelu jatkuu talvikauden alkaessa, jolloin reitistön lopullinen kartoitus tehdään maastossa moottorikelkalla. Maastotyön perusteella valitaan toteutuskelpoinen reitistö ja sille suunnitellaan lähtöpaikat, opasteet ja reittimerkinnät. Suunnittelupalvelumme sisältää myös reittikartan suunnittelun.

 

Vipuvoimaa EU:lta merkki.
Euroopan aluekehitysrahasto.