Reittirakentaminen

Reittirakentaminen

Reittirakentaminen aloitetaan suunnittelun valmistumisen jälkeen, tai edellistalven reitistön pohjalta. Ensimmäiset vaiheet ovat reitin linjaus ja pohjaaaminen, jolloin reitin mahdolliset muutokset ovat vielä helposti toteutettavissa. Reittien rakentamisen aikana suoritetaan myös raivaus- ja rakennustöitä tarpeen mukaan. Pohjaamisen jälkeen reiteille asennetaan opasteet ja reittimerkit. Rakennusvaiheen valmistumisen jälkeen kunnossapitoa jatkaa asiakas oman työvoiman avulla.

Vipuvoimaa EU:lta merkki.
Euroopan aluekehitysrahasto.